یک چهارم زنان در آلمان درآمدی بیشتر از شریک زندگی خود یا برابر با آنها دارند.

 

بنابر گزارش اداره #آمار_فدرال  که در روزنامه Welt am Sonntag به چاپ رسیده است؛ در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۴,۴% بانوان درآمدی بیشتر و ۱۰,۶% درآمدی مشابه نسبت به مردان داشته اند.

 

با این حال شکاف در آمد پایه همچنان محسوس است؛ به طوری که مردان در آلمان در سال ۲۰۱۷ به طور متوسط دستمزد ناخالص ساعتی ۲۱ یورو داشته اند و زنان ۱۶,۵۹ یورو.