بر اساس اعلام بنیاد DSO ، تعداد اهدا کنندگان اعضای بدن در آلمان در سال ۲۰۱۸ با ۲۰% افزایش روبرو بوده است. (۱۵۸ نفر بیشتر از سال ۲۰۱۷)

به طور متوسط هر اهدا کننده، به ۳ بیمار زندگی تازه بخشیده است

 

عزیزان علاقمند می توانند با مراجعه به مراکز اهدا عضو
Organ spende
یا مراجعه به وب سایت
Organspende-info.de
نسبت به تکمیل فرم اهدا عضو پس از مرگ اقدام کنند