افغانستان از پذیرش یک مجرم افغان سر باز زد که در آلمان مجرم شناخته شده است. این مجرم با هواپیمای جت تجاری به آلمان بازگردانده شد. مقامات امنیتی آلمان مخارج بازگرداندن این مجرم را ۲۵ هزار یورو برآورد کرده‌اند

تصمیم نهادهای دولتی افغانستان مبنی بر نپذیرفتن یک مجرم افغان که از ایالت هسن آلمان به این کشور بازگردانده شد، برای مالیات‌دهندگان آلمانی هزینه‌ای حدود ۲۵ هزار یورو داشته است.

پس از آن‌که دولت افغانستان از پذیرش این فرد سر باززد، ماموران پلیسِ همراه او، این مجرم را به تفلیس، پایتخت گرجستان بردند تا در آنجا تا صبح روز بعد توقف کنند. اما دولت گرجستان نپذیرفت که این مرد از هواپیما پیاده شود و پا در خاک گرجستان بگذارد.

به این ترتیب ماموران پلیس و یک پزشک همراه این مرد مجبور شدند در هواپیما بمانند تا یک هواپیمای جت تجاری فقط برای انتقال این افراد از آلمان به گرجستان پرواز کند و آنها را با خود به آلمان ببرد.

این مرد افغان به این ترتیب روز بعد به مونیخ منتقل شد. مقامات امنیتی آلمان برآورد کرده‌اند که این اقدام دولت آلمان، برای کشور هزینه‌ای حدود ۲۵ هزار یورو داشته است.

نهادهای دولتی افغانستان دلیل نپذیرفتن این مجرم را مشخص نبودن کامل تابعیت او اعلام کرده‌ بودند. این در حالی است که مجرم ۲۳ ساله پاسپورت قدیمی افغانستان خود را به نهادهای افغانستان در آلمان ارائه کرده بود و آنها برمبنای آن یک گذرنامه موقت برای او صادر کرده بودند که در افغانستان ارائه شده بود.

به گزارش هفته نامه آلمانی اشپیگل، نهادهای دولتی آلمان هنوز توضیحی در این باره نداده‌اند.