یکی از دیدنیهای هامبورگ برای روز تعطیل همراه با خانواده “miniatur wunderland” هامبورگ هست که بزرگترین مدل شهری -ریلی در جهان هست
۲۶۰ هزار فیگور با هزینه ساخت ۲۱ میلیون یورو که شامل ۱۰۴۰ قطار ۴۲ هواپیما مدل با قلبلیت پرواز و نه هزار خودور و ۱۵ هزار متر ریل و … هست که در روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۲۳ باز است

با مدلسازی شهرهایی چون ونیز ، اتریش ، لاس وگاس و …و امکاناتی تفریحی فراوان داخل مجموعه از جمله ساخت مدل و بازی و گشت و‌کاار در شهرها و … این مجموعه را تبدیل به یکی از دیدنیهای هامبورگ برای توریستها و ساکنین شهر کرده است

ادرس این مجموعه
Kehrwieder 2 , block D 20457 hamburg