به علت بارش سنگین و خطر سقوط برف در شهر #برشتسگادن ، سربازان نیروی ارتش سقف بیش از ۹۰۰ خانه و ساختمان عمومی (نزدیک به ۲۴ تن برف) را برف روبی کردند.

همچنین خودروهای زرهی ارتش برای برف روبی جاده ها اعزام شده اند.

برای جلوگیری از وقوع بهمن انفجار های کنترل شده در برخی مناطق کوهستانی #روپولدینگ و #تروانشتاین نیز صورت گرفت

هلیکوپتر های عملیاتی با حضور در منطقه #اوبربایرن نیز برف روی درختان کنار جاده ای و در خطر شکست را پاکسازی کردند.

بنا به گفته هواشناسی آلمان (DWD)، بارش ها در روزهای آتی نیز ادامه دارد