با شروع مجدد بارش برف در جنوب المان و‌مناطق الپ، احتمال بسته شدن مسیرهای حرکتی قطار در مسیرهای جنوبی وجود دارد
اداره راه اهن المان از تمام شهروندان خواسته با توجه به قابل پیش بینی نبودن شرایط حتما قبل از حرکت از باز بودن مسیرها مطمین شوند
شایان ذکر است شب گذشته وزش باد شدید و طوفان باعث شکستن درختان در مسیر قطارها و‌توقف انها در هانوفر و هامبورگ شده بود
با توجه به اعتصاب بخش امنیت پرواز فرودگاه هامبورگ روز سه شنبه به شهروندان هامبورگی که قصد جابجایی در این چند روز دارند پیشنهاد میشود حتما قبل از حرکت از وضعیت حرکت قطارها و‌هواپیماها اگاه باشند