احتمال حذف سکه های ۱ و ۲ سنتی از نظام پولی آلمان بنا به درخواست فراکسیون حزب سبز

برای تولید این سکه های عمدتا غیر ضروری، هزینه، فلز و انرژی زیادی صرف میشود.

در طول سه سال گذشته ۴۱۶ تن مس و ۷۰۲۶ تن فولاد برای تولید این سکه ها در کشور مصرف شده است.

در فنلاند، ایرلند، بلژیک و هلند این سکه ها دیگر تولید نمی شوند.