روز گذشته (۱۴ ژانویه)، اولین رشته کارشناسی ارشد در آلمان برای سازمان اطلاعات و امنیت – تحت عنوان “اطلاعات و مطالعات امنیتی” (MISS) – در دانشگاه ارتش نویبیبرگ و دانشکده مدیریت عمومی هار در شهر #مونیخ ، فعالیت خود را آغاز کرد.

بر خلاف تصور خبری از تعقیب و استراق سمع نیست و هدف از این دوره ۲ ساله، ارتقای فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، مباره با تروریسم و تجزیه و تحلیل سیاست های بین المللی است.

در حال حاضر تحصیل برای کارکنان و سربازان وزارت دفاع که تابعیت آلمانی دارند امکان پذیر است؛ زیرا دانشجویان و اساتید در این دوره به محرمانه ترین اسناد دسترسی دارند

همچنین افراد باید دارای مهارت های فنی، ارتباطی، زبانی و تسلط به فرهنگ و مسائل بین المللی و داخلی داشته باشند

هم اکنون ۳۵ دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل هستند.