حدود ۱۶ درصد جمعیت آلمان افرادی هستند که در کشور دیگری متولد شده اند
ادغام مهاجران در آلمان پیشرفت قابل تاملی نسبت به ۱۰ سال قبل داشته است.
دانش آموزان خارجی در آلمان نتایج بهتری میگیرند هر چند حداقل یک چهارم آنها هیچ مدرک دیپلم یا آوسبیلدونگی ندارند
درصد شاغلین بالا رفته ، ۶۷ درصد آنها شاغل هستند.
درصد کمتری از خارجیان نسبت به گذشته احساس میکنند موردتبعیض واقع شده اند ( ۱۱ درصد / ۱۰ سال قبل ۱۵ درصد) و این نشان از دید بهتر آلمانیها به خارجیها دارد.