تنیسور حرفه ای alex zerev توانست پس از پیروزی بر Jeremy Chardy به جمع ۱۶ تنیس جهان بپیوندد
این ورزشکار هامبورگی که در مسابقات تنیس ملبورن نماینده کشور المان است برای اولین بار به جمع ۱۶ تنیسور جهان پیوسته است