امروز مذاکره برای افزایش حقوق کارمندان در بخش خدمات عمومی در ایالت‌های مختلف آغاز می‌شود. اتحادیه‌ وردی (verdi) و اتحادیه کارمندان آلمان خواهان افزایش شش درصدی حقوق کارمندان هستند. اگر این شش درصد کمتر از ۲۰۰ یورو باشد، این افزایش باید حداقل ۲۰۰ یورو باشد. اتحادیه‌ها می‌گویند حقوق کسانی که Ausbildung می‌گذارنند هم باید ۱۰۰ یورو افزایش یابد و همچنین باید تضمین داده شود که آن‌ها استخدام می‌شوند. حدود سه میلیون و سیصد هزار نفر در سراسر آلمان مشمول این مذاکرات خواهند شد. رئیس اتحادیه وردی گفته که برای این خواسته‌ها به سختی مبارزه خواهند کرد. بسیاری از مشاغل مانند پلیس، مربیان مهدکودک، کارمندان حوزه سلامت (پرستاران و …)، اساتید دانشگاه و … به این خواسته‌ها مربوط می‌شوند