بر اساس گزارش US News & World Report آلمان در رتبه چهارم بهترین کشور های دنیا قرار گرفت

در میان ۳۶ کشور، از بیش از ۲۰ هزار نفر (شهروندان عادی، مدیران شرکت ها و نخبگان) پرسش هایی در رابطه با خصیصه های کشور ها صورت گرفت و ۸۰ کشور برگزیده شدند

رتبه های اول تا سوم، در اختیار سوئیس، ژاپن و کانادا ست

در رتبه ۸۰ ام و آخر لیست نیز عراق قرار گرفته است

خودرو، محصولات پزشکی و دارویی آلمان در رتبه نخست و تکنولوژی و محصولات الکترونیکی آلمان در رتبه دوم این صفات بوده اند.

همچنین بعد از ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و پرتغال، شراب آلمانی جز بهترین شراب ها نام برده شده است!