پلیس آلمان سه مرد عراقی را به ظن برنامه‌ریزی برای انجام یک “حمله تروریستی” دستگیر کرده است. دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد که این افراد بامداد امروز در جریان یورش پلیس به منطقه‌ای در ایالت اشلسویگ-هولشتاین بازداشت شده‌اند. به گفته دادستانی آلمان این افراد هنوز هدف حمله‌ای را که ادعا شده می‌خواستند انجام دهند، مشخص نکرده‌اند. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این سه نفر قصد داشته‌اند با لوازم آتش‌بازی ماده منفجره بسازند و چاشنی آن را هم از بریتانیا سفارش داده بودند.