وزیر کشور آلمان طرحی در دست بررسی دارد که بر اساس آن پناهجویانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده، اما همکاری لازم برای بازگشت به کشورشان را نمی‌کنند و هویت خود را پنهان می‌کنند، سریع‌تر از آلمان اخراج شوند.

به گزارش روزنامه “دی ولت” هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان قصد ارائه طرحی را دارد که بر اساس آن اقامت موقت پناهجویانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده است، در صورت عدم همکاری، از جمله پنهان کردن هویت و تابعیت کشوری که از آن آمده‌اند، لغو می‌شود و این افراد باید سریع‌تر خاک آلمان را ترک کنند.