با افزایش ۵,۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ ، شمار بازدیدکنندگان از دیدنی های این ایالت به ۵,۳۶ میلیون نفر رسید.

همانند سالهای گذشته نیز قلعه “نوی‌شواین‌اشتاین” پر بازدیدکننده ترین مکان بوده است (۱,۵ میلیون نفر)

در مکان های دوم و سوم، با اختلاف زیاد، قصر لیندرهوف (۴۴۰ هزار بازدید کننده) و مجموعه باغ و قصر هرن‌اینزل (۳۷۰ هزار بازدید کننده) قرار دارند.

میزان درآمد کسب شده از این بازدیدها (بدون در نظر گرفتن هزینه های اقامت مسافرین) ۲۹ میلیون یورو عنوان شده است