در بسیاری از مراکز نگهداری سالمندان، تلویزیون ها صرفا برای پخش موسیقی یا نمایش برنامه هایی مثل مستند حیوانات روشن میشوند.

اما گونتر وولفرام ۵۰ ساله و سرپرست آسایشگاه سالمندان، پروژه ای برای مبارزه با زوال عقل در میان افراد سالخورده را آزمایش میکند

در این برنامه، افراد سالمند به بازی هایی نظیر موتور سیکلت رانی یا بولینگ میپردازند که بر اساس سنسور های شناسایی اعضای بدن است

ده سالمند به صورت آزمایشی انتخاب شدند که تغییرات در مهارت های حرکتی، حافظه و استقامت آنها را در طی یک سال، از طرف دانشگاه هومبولت #برلین ارزیابی می شود.

تاثیرات ابتدایی را میتوان در حالات روحی و هیجانی این افراد مشاهده کرد

پیشتر در سال ۲۰۱۴ یک استارت آپ در #هامبورگ ، ایده تاثیرات پیشگیرانه و درمانی زوال عقل، پارکینسون و سکته مغزی در سالمندان با استفاده از بازی های ویدئویی را ارائه کرده بود