آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان از اعتراضات دانش آموزان دردفاع از محیط زیست حمایت کرده است. خانم مرکل تاکید کرده که اهمیت این حرکت را در جامعه نمی‌توان نادیده گرفت .
ظاهرا اظهارات خانم مرکل با موضع گیری برخی از مقامات آموزشی آلمان در تناقض است.
شماری از مقامات آموزشی آلمان ضمن انتقاد از شرکت دانش آموزان در این اعتراضات گفته‌اند که این مسئله وضعیت آموزشی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
همزمان وزیر دادگستری آلمان هم تحت تاثیر تظاهرات گسترده دانش آموزان مدارس در دفاع از محیط زیست خواستار کاهش سن قانونی اخذ رای در انتخابات به ۱۶ سالگی شده است .
در آلمان و بسیاری از کشورهای دیگر اروپا سن قانونی برای مشارکت در انتخابات ۱۸ سالگی است