افزایش پول تو جیبی پناهجویان از ۱۳۵ یورو به ۱۵۰ یورو از سال ۲۰۲۰

 

وزیر کار درنظر دارد پول توجیبی پناهجویان را به مقدار ۱۵ یورو افزایش دهد. پناهجویانی که معمولا در کمپ های موقت زندگی میکنند و غذا و امکانات اولیه بهداشتی را دریافت میکنند، از این پول تو جیبی هم بهره می برند .

میزان افزایش پول توجیبی :

 

مجردها از ۱۳۵ به ۱۵۰ یورو

زوج ها از ۱۲۲  به ۱۳۶ یورو

نوجوانان از ۷۶ به ۷۹ یورو

کودکان از ۶ سالگی از ۸۳ به ۹۷ یورو