بسیاری از افراد برای ادامه تحصیل و یا گرفتن پذیرش از دانشگاههای آلمان می‌خواهند بدانند مدرک تحصیلی اخذ شده آنها از دانشگاه های ایران آیا مورد قبول آلمان هست یا خیر، به دستور العمل ذیل توجه کنند.

وارد سایت www.anabin. de شوید.
وارد بخش Institutionen شوید
کلمه suchen رو بزنید.
ازقسمت Länderauswahl کشور ایران را انتخاب کنید.
از قسمت alle orte شهری که دانشگاه شما در آن قراردارد را انتخاب کنید.
از قسمت alle institutionstypen نوع دانشگاه را انتخاب کنید
کلمه suchen starten را بزنید
در نهایت، در قسمت پایین صفحه نتیجه سرچ نمایش داده میشود

اگر H+ بود یعنی دانشگاه شما در آلمان مورد تایید است.

اگر H- بود یعنی دانشگاه شما در آلمان مورد تایید نیست.
اگر H+/- بود یعنی ممکن است مدرک شما مورد تائید باشد و یا مورد تائید نباشد. (پذیرش مشروط)؛ در این مورد باید مدارک خودتان را به دانشگاه ارسال کنید تا ارزیابی نهایی انجام بگیرد.
خوشبختانه اکثر مدارک دانشگاهی در ایران مورد تایید آلمان قرار گرفته است.