پارلمان اروپا با ۴۱۰ رأی موافق در برابر ۱۹۲ رأی مخالف و ۵۱ رأی ممتنع به لغو تغییر فصلی ساعت از سال ۲۰۲۱ رأی داد.

 

حال کشورهای عضو اتحادیه تا ماه آوریل فرصت دارند به کمیسیون اطلاع دهند که می‌خواهند کدام ساعت را به عنوان ساعت دائمی خود برگزینند؛ ساعت تابستانی یا وقت زمستانی را.

 

با این حساب در ماه مارس ۲۰۲۱ برای آخرین بار ساعت‌ها به ساعت تابستانی تغییر داده خواهد شد