کارگران شیکاگو برای کاهش ساعت کاری از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت، در ۱ می ۱۸۸۶ دست به اعتصاب زدند که در چهارمین روز اعتراضات کار به خشونت رسید و پلیس چند تن را دستگیر و به قتل رساند

در سال ۱۸۹۰ در اروپا کارگران برای اولین بار اعتصاب کردند که مورد ضرب و شتم، اخراج و بازداشت قرار گرفتند ولی در سال ۱۹۱۹ این روز به عنوان تعطیل عمومی معرفی شد.

در آلمان نیز در سال ۱۹۳۳ حزب ناسیونال ‌سوسیالیست روز اول ماه می را روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد اما جشن های جداگانه ای توسط کمونیست ها، سوسیال دموکرات ها(SPD) یا اتحادیه های کارگری ممنوع اعلام شد.

پس از جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۴۹ تا سال ۱۹۹۰ نیز این روز در آلمان شرقی جشن گرفته میشد و پس از اتحاد دو آلمان نیز هر ساله از سوی اتحادیه کارگری سراسری آلمان (د گ ب) راهپیمایی هایی به منظور رسیدگی به حقوق کارگران در آلمان برگزار میشود