بنابر #آمار موسسه تحقیقاتی F+B، برای اولین بار از سال ۲۰۰۵ تاکنون میزان اجاره بها در آلمان کاهش یافته است

بر این اساس اجاره بها در ۳ ماهه اول سال ۲۰۱۹ نسبت به ۳ ماهه آخر سال ۲۰۱۸، کاهش ۰,۳ درصدی داشته است

بیشترین افت قیمت اجاره در منطقه فرایزینگ ایالت بایرن با ۱۰% بوده است

در میان ۷ شهر بزرگ آلمان، ۵ شهر با کاهش قیمت رو برو بوده اند که بیشترین کاهش در شهر فرانکفورت گزارش شده است

در عین حال، اجاره ها در بسیاری از نقاط نسبت به سال قبل افزایش یافته است

اجاره در شهری مانند #مونیخ بین ۹,۸۰ تا ۳۰ یورو ، فرانکفورت به طور میانگین ۱۱,۶۰ یورو و برلین به طور میانگین ۹,۳۰ یورو برای هر متر مربع است