پلیس آلمان خانه‌های چهار نفر را به ظن برنامه‌ریزی برای اقدامات تروریستی در شهرهای دورن و کلن تفتیش و آنها را بازداشت کرد. به گفته پلیس وسائل ضبط شده، از جمله تلفن‌های دستی آنها احتمالا حاوی اطلاعات زیادی است.

حوالی ساعت چهار صبح بامداد پنجشنبه ۲۷ تیر (۱۸ ژوئیه) نیروهای ویژه پلیس آلمان چهار نفر را در شهرهای دورن و کلن به ظن تلاش برای برنامه‌ریزی اقدامات تروریستی در این کشور دستگیر کردند. این افراد از اسلام‌گرایان افراطی به شمار می‌روند.

یکی از آنها یک تابعیت آلمانی دارد که به اسلام گرویده و پلیس او را در رده افراد افراطی و خطرناک ارزیابی کرده است که “هر زمان قادر به دست زدن به اعمال تروریستی است”. پلیس گفته است که او در ارتباط با دیگراسلام‌گرایان افراطی در برلین، هسن و دیگر نقاط ایالت نوردراین وستفالن بوده است.