برچسب: آلمان امروز

اجتماعی, اقتصادی

یک می، روز کارگر و تعطیلی عمومی در آلمان 

کارگران شیکاگو برای کاهش ساعت کاری از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت، در ۱ می ۱۸۸۶ دست به اعتصاب زدند که در چهارمین روز اعتراضات کار به خشونت رسید و پلیس چند تن را دستگیر و به قتل رساند در سال ۱۸۹۰ در اروپا کارگران…

فرهنگی

دادگاه چهار نفر متهم به سرقت سکه صد کیلویی موزه برلین از دیروز شروع شده است 

دادگاه چهار نفر متهم به سرقت سکه صد کیلویی موزه برلین از دیروز شروع شده است.   این‌ ۴ نفر متهم هستند سال ۲۰۱۷ یک سکه ناب به ارزش حدود ۴ میلیون دلار را دزدیده، تکه تکه یا آب کرده سپس فروختند. طبق گزارش پلیس…