با افزایش ۵,۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۷ ، شمار بازدیدکنندگان از دیدنی های این ایالت به ۵,۳۶ میلیون نفر رسید. همانند سالهای گذشته نیز قلعه “نوی‌شواین‌اشتاین” پر بازدیدکننده ترین مکان بوده است (۱,۵ میلیون نفر) در مکان های دوم و سوم، با اختلاف زیاد،…