طبق گزارش موسسه فراون هوفر، سهم انرژی های تجدید پذیر در تامین برق آلمان در سال ۲۰۱۸ برابر با ۴۰,۴ درصد بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ با افزایش دو درصدی همراه بوده است. با توجه به افزایش ساعات تابش خورشید نیز، سهم انرژی خورشیدی…