بر اساس اعلام بنیاد DSO ، تعداد اهدا کنندگان اعضای بدن در آلمان در سال ۲۰۱۸ با ۲۰% افزایش روبرو بوده است. (۱۵۸ نفر بیشتر از سال ۲۰۱۷) به طور متوسط هر اهدا کننده، به ۳ بیمار زندگی تازه بخشیده است   عزیزان علاقمند می…