به علت بارش سنگین و خطر سقوط برف در شهر #برشتسگادن ، سربازان نیروی ارتش سقف بیش از ۹۰۰ خانه و ساختمان عمومی (نزدیک به ۲۴ تن برف) را برف روبی کردند. همچنین خودروهای زرهی ارتش برای برف روبی جاده ها اعزام شده اند. برای…