بنابر #آمار KBA ، آلمان برای اولین بار در ۵ سال گذشته با کاهش فروش خودرو روبرو بوده است. البته فروش خودروسازان تنها به میزان ۰,۲ درصد (۳,۴۴ میلیون) کاهش داشته است #فولکس_واگن و #آئودی به ترتیب کاهش ۱۵ و ۵,۷ درصدی و #ب_ام_و و…