یک چهارم زنان در آلمان درآمدی بیشتر از شریک زندگی خود یا برابر با آنها دارند.   بنابر گزارش اداره #آمار_فدرال  که در روزنامه Welt am Sonntag به چاپ رسیده است؛ در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۴,۴% بانوان درآمدی بیشتر و ۱۰,۶% درآمدی مشابه نسبت به…